1000&530;100&100
Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
12/05/2016 21:12
Nhằm mục đích huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 30/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình này là:

- Đối với các chương trình hỗ trợ:

Đào tạo, nâng cao tay nghề cho 800 ÷ 1000 lao động gắn với việc làm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Xây dựng 04 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 60 ÷ 70 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; hỗ trợ 05 mô hình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và tại các cụm công nghiệp.

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất sạch hơn cho trên 40 lượt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; hỗ trợ 05 ÷ 07 cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong khâu sản xuất.

Hỗ trợ 80 ÷ 100 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày sản phẩm cho 20 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 02 cụm công nghiệp và đầu tư hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp; hỗ trợ 20 ÷ 25 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường di dời hoạt động sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp tập trung.

Hỗ trợ công nhận, khen thưởng cho 80 ÷ 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Thông tin tuyên truyền sâu rộng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động khuyến công, về lợi ích áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hoàn thiện mô hình quản lý và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công các cấp.

Về ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công, Chương trình xác định như sau:

- Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm.

- Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu.

- Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất vật liệu xây dựng.

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

- Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế -xã  hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Về đối tượng áp dụng, Chương trình xác định như sau:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Ngoài những nội dung nêu trên, Chương trình còn quy định những nội dung khác liên quan đến phạm vi Chương trình, nguyên tắc ưu tiên, nguồn kinh phí, nguyên tắc sử dụng, nội dung và mức chi hoạt động khuyến công của Chương trình; nội dung, giải pháp và kinh phí thực hiện Chương trình; trách nhiệm của các Sở: Công thương, Tài chính, các sở, ban, ngành khác có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, Báo Khánh Hòa và các phương tiện thông tin đại chúng khác trong việc triển khai thực hiện Chương trình này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2015.


(Nguồn: congbaokhanhhoa.gov.vn)
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )