1000&530;100&100
Điều chỉnh kế hoạch khuyến công năm 2020
28/02/2020 02:08
Ngày 14/2/2020, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Trung tâm) thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 02/01/2020 của Sở Công Thương Khánh Hòa về giao dự toán ngân sách năm 2020, trong đó nội dung hoạt động khuyến công năm 2020 là 2 tỷ lẻ 1 triệu đồng. Theo đó, Trung tâm tập trung rà soát và xây dựng điều chỉnh kế hoạch phù hợp với dự toán ngân sách tỉnh giao và tập trung chủ yếu các nội dung hoạt động khuyến công như:

Thứ nhất, nội dung nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thông qua tổ chức lớp tập huấn chủ đề nhận diện và khai thác hiệu quả các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh. Thứ hai, tập trung hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật,,, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong đó đẩy mạnh việc đầu tư mới thiết bị, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất. Thứ ba, tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT  đạt bình chọn sản phẩm CNNT cấp tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2020 và hỗ trợ các cơ sở  có sản phẩm đạt bình chọn từ cấp tỉnh trở lên trong các năm qua tham gia kết nối giao thương tại các tỉnh phía nam nhằm tăng cường hỗ trợ trong khâu mở rộng thị trường, kênh phân phối hàng hóa,...Thứ tư, tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT trong việc xây dựng thông tin tuyên truyền thông qua phát hành bản tin khuyến công và chuyên mục khuyến công truyền hình để giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, các công nghệ mới, quy trình sản xuất mới,... Thứ năm, tập trung công tác hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động khuyến công. Ở nội dung này chủ yếu tập trung tập huấn các chính sách khuyến công cho các cán bộ làm công tác khuyến công tại các huyện, thị thành phố để  các địa phương xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch khuyến công năm cũng như xây dựng tốt kế hoạch năm tiếp theo.

       Nhìn chung, với nguồn kinh phí khuyến công năm 2020, Trung tâm đã điều chỉnh kế hoạch khuyến công cơ bản rất tập trung và thiết thực hỗ trợ cho cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đầu tháng 3/2020 sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định giao nhiệm vụ của Sở Công Thương, Trung tâm sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai kế hoạch khuyến công một cách hiệu quả nhất./.

                                                                             Phòng khuyến công


Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )