1000&530;100&100
Hoạt động Khuyến công năm 2019
Hoạt động Khuyến công năm 2019
27/06/2019 20:59
Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Khánh Hòa (Trung tâm) xây dựng chương trình kế hoạch khuyến công với những nội dung trọng tâm, tập trung những vấn đề mà hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn đang quan tâm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công năm 2019 là trên 2.4 tỷ đồng, trong đó nguồn khuyến công địa phương là trên 1,5 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 825/QD-UBND ngày 25/3/2019 và 900 triệu đồng nguồn khuyến công quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ theo Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018.
Chương trình khuyến công địa phương tập trung những nội dung sau: 
Thứ nhất, Nội dung nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, Trung tâm sẽ triển khai  01 lớp tập huấn về quản lý tài chính, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm trang bị kiến thức về công tác quản lý tài chính hiệu quả, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. 

Thứ hai, hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, Trung tâm tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong khâu ứng dụng máy móc, thiết bị tiến tiến trong sản xuất với mục tiêu hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã và tạo điều kiện phát triển sản xuất ổn định, bền vững, cụ thể tập trung hỗ trợ cho cơ sở sản xuất lưới B40, gạch không nung, chế biến nước mắm, cà phê, sấy nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ.

Thứ ba, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp nhằm đưa phong trào thi đua sản xuất giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo sản phẩm có giá trị cao, có tiềm năng phát triển sản xuất đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; 

Thứ tư, xây dựng những chuyên đề khuyến công trên truyền hình để phổ biến các chính sách mới cho cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt kịp thời để ứng dụng phù hợp.

Đối với khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất. Đây là 2 mô hình sản xuất sản phẩm mới sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động khuyến công năm 2019, Trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát và phối hợp các cấp, các ngành, địa phương nơi triên khai đề án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.■
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )