1000&530;100&100
Nâng cao hiệu quả cho công tác tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nâng cao hiệu quả cho công tác tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/11/2017 20:34
Công tác tuyên truyền không chỉ thực hiện chức năng thông tin đơn thuần mà còn đóng vai trò định hướng tiêu dùng và góp phần điều chỉnh tư duy sản xuất kinh doanh (SXKD) của các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT).
Từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa (Trung tâm) đã xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời là kênh giao tiếp giữa cơ sở CNNT với các cơ quan quản lý nhà nước về khuyến công, giữa cơ sở CNNT với các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực CNNT. Để từng bước thực hiện nhiệm vụ trên, Trung tâm đã tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn tại các huyện, thị xã và thành phố. Công tác tuyên truyền giúp các cấp chính quyền, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hiểu rõ về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc phát triển CNNT, hiểu được những đối tượng, ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công, những nội dung hoạt động khuyến công, từ đó các cơ sở CNNT chủ động tiếp cận với nguồn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh qua đó huy động các nguồn lực trong toàn xã hội tham gia vào đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu thời gian qua dẫn đến khó khăn cho nhiều cơ sở CNNT trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để vượt qua khó khăn ngoài nỗ lực của cơ sở cần có sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách của nhà nước không chỉ về phương diện vật chất mà còn có thông tin. Một số tồn tại trong triển khai chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh cũng có nguyên nhân từ hạn chế của công tác tuyên truyền. Tuyên truyền chính sách khuyến công tuy thực hiện thường xuyên nhưng nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn còn chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của các nội dung hỗ trợ. Bên cạnh đó công tác khuyến công ở huyện, thị xã đa số là kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách nên vấn đề triển khai công tác khuyến công còn chậm, chưa năng động.  

Nhận thức được điều đó, những năm gần đây Trung tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách khuyến công bằng nhiều hình thức: Thứ nhất, website: http://citpkhanhhoa.com.vn/ được thành lập từ năm 2012 đến nay luôn cập nhật những thông tin hoạt động mới nhất của trung tâm về công tác khuyến công, xúc tiến thương mại , quản lý các cụm công nghiệp, tư vấn giám sát môi trường, các hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, tuyên truyền chủ trương chính sách về những chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như Trung ương. 

Thứ hai, Trung tâm đã xây dựng và phát hành bản tin công thương (2 kỳ/năm) bao gồm nhiều bài viết tin tức về các lĩnh vực hoạt động của ngành Công thương (số lượng 400 bản); ngoài ra, Trung tâm còn phát hành brochure, chuyên trang giới thiệu các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia. In ấn sổ tay khuyến công giới thiệu các căn cứ pháp lý của chương trình Khuyến công, giới thiệu tóm gọn về ngành nghề, đối tượng thụ hưởng của chính sách, kèm theo các định mức hỗ trợ, cũng như trình tự thủ tục của từng loại đề án... ; giúp bạn đọc dễ dàng nắm được các thông tin cốt lõi nhất của chính sách.

Thứ ba, Trung tâm cũng đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Báo Khánh Hòa, báo Công Thương đăng tin và một số hoạt động nổi bật của hoạt động Khuyến công  và đặc biệt hơn nữa là phối hợp Đài phát thanh Truyền hình Khánh Hòa thực hiện (6 chuyên đề/năm) chuyên đề khuyến công phát trên sóng Đài Truyền hình Khánh Hòa, trong chuyên mục Kinh tế nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan đến ngành công nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; giới thiệu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, giới thiệu về tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu; các cơ sở sản xuất đầu tư mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; giới thiệu và quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thông qua hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, ngoài các hình thức tuyên truyền gián tiếp đã nêu.  Trung tâm cũng đã chủ động phối hợp với  Sở Công Thương cùng các phòng Kinh tế  8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đưa chính sách khuyến công xuống tận địa phương. Tại các buổi tập huấn các đại biểu không những được cán bộ chuyên môn giới thiệu và phổ biến một số nội dung của: Nghị định  45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh; Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công... mà còn được xem những hình ảnh minh họa cụ thể về những hoạt động hỗ trợ của Trung tâm trong thời gian vừa qua, cùng với đó các đại biểu tham dự cũng được giải đáp các thắc mắc một cách chi tiết, cận kẽ các vấn đề chưa rõ... Sau buổi tập huấn, những đại biểu này hứa hẹn sẽ là những vệ tinh góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách khuyến công.

Công tác thông tin tuyên truyền được Trung tâm đưa vào kế hoạch  hàng năm. Đến nay đã đạt được những kết quả nhất định: Bước đầu đã tạo được nhận thức và đồng thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công đối với phát triển công nghiệp nông thôn góp phần quan trong vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều cơ sở CNNT chủ động tìm đến Trung tâm đề nghị  hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị từ nguồn kinh phí khuyến công. Đây là dấu hiệu đáng mừng đánh dấu sự thành công của công tác thông tin tuyên truyền chính sách so với những năm trước Trung tâm phải đi tìm đơn vị thụ hưởng…  

Qua những kết quả đạt được như trên có thể thấy công tác tuyên truyền đã khuyến khích và huy động các nguồn lực từ các cơ sở CNNT tham gia vào hoạt động Khuyến công, từ đó có thể khẳng định đóng góp của hoạt động Khuyến công trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau hướng đến mô hình liên kết thông tin giữa các huyện, thị, thành phố  trên toàn tỉnh nhằm đẩy nhanh và triển khai hiệu nhất các đề án khuyến công với tầm nhìn xa hơn là liên kết các tỉnh trong khu vực và xa hơn nữa là kết nối với thông tin tuyên truyền của khuyến công quốc gia.■

               Phòng Khuyến công
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )