1000&530;100&100
Hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”Hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”
29/07/2022 15:11
Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐTTg lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
18/05/2022 22:52
Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc lấy ngày từ 15 - 22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
20/04/2022 02:59
Thực hiện Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025...
Triển khai thực hiện Chỉ thị 06- CT/TWTriển khai thực hiện Chỉ thị 06- CT/TW
20/04/2022 02:36
Thực hiện Kế hoạch số 1418/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
12/04/2022 21:28
Ngày 4/4/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
05/04/2022 22:45
Thực hiện Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch học...
Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội thông quaPhổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội thông qua
03/04/2022 03:04
Theo Nghị quyết 46/2022/QH15 về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đã thông qua 01 luật và 04 Nghị quyết
Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong công nhân, viên chức, lao động thuộc ngành Công Thương tỉnh Khánh HòaThực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong công nhân, viên chức, lao động thuộc ngành Công Thương tỉnh Khánh Hòa
28/03/2022 08:17
Thực hiện Kế hoạch 05/KH-LĐ ngày 27/01/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến...
 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
11/03/2022 22:38
Nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) trong năm 2022; góp phần tích cực vào...
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiCông tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
02/03/2022 21:14
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xây dựng kế...
Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtTriển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
17/02/2022 21:13
Thực hiện công văn số 460/STNMT-CCBVMT ngày 10/2/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Khánh Hòa v/v triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi...
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2022Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2022
14/02/2022 21:12
Thực hiện Quyết định số 03/KH-SCT ngày 21/01/2022 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2022. Trung tâm Khuyến...
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>