1000&530;100&100
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiKế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
26/04/2024 08:51
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SCT ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm...
Lịch tiếp công dân của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024Lịch tiếp công dân của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024
12/04/2024 10:26
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 24- Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2012 của Quốc hội và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
04/03/2024 10:50
Ngày 5/3/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 tại Quyết định số 54/QĐ-TTKC&XTTM.
KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024
01/04/2024 10:48
Ngày 29/3/2024, Sở Công Thương Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024.
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiKế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
21/02/2024 09:04
Ngày 26/1/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
Triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2023Triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2023
01/12/2023 16:19
Ngày 28/11/2023, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 2585 v/v triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2023.
Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2023Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2023
01/12/2023 16:14
Ngày 30/11/2023, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 2606/SCT-VP về việc triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2023.
Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mạiQuy tắc ứng xử của viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
18/08/2023 09:59
Ngày 9/8/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định v/v ban hành Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc...
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
28/07/2023 08:54
Ngày 25/7/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa đã có Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc...
 Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI trong năm 2023 của Sở Công Thương Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI trong năm 2023 của Sở Công Thương
03/07/2023 10:08
Thực hiện Công văn số 5084/UBND-KSTT ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2023 và những năm...
KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiKẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
17/02/2023 15:09
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số...
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2023Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2023
03/02/2023 15:12
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 15/01/2023 của Sở Công Thương về Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến...
Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022
03/06/2022 09:32
Ngày 01/6/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022.
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
22/05/2022 21:51
Ngày 20/5/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầuQuyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
18/04/2022 20:47
Ngày 15/4/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu " Cung cấp dịch vụ thực hiện 05 chuyên mục khuyến công trên...
< 1 2 >
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>