1000&530;100&100
Cơ cấu tổ chức
10/10/2012 10:44

I. Ban Giám Đốc:
Ông: Võ Đình Thoại - Phó Giám Đốc-Phụ trách Trung tâm;

Điện thoại: 0258.3561512


 II. Các Phòng:
 

1.  Phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên-Phụ trách phòng: Đoàn Thị Kim Thanh
Điện thoại/Fax: 0258.3561511         


 2. Phòng Khuyến công 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Khắc Huy
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà
Điện thoại: 0258.3563060
Email: ttkhuyencongkhanhhoa@gmail.com 


3. Phòng Xúc tiến thương mại 

      Trưởng phòng: Hoàng Thái Quang
      Điện thoại: 0258.3823208;

      Email: xttmkhanhhoa@gmail.com 


4. Phòng Thông tin - Tư vấn
  Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Nghĩa
   Điện thoại: 0258. 3 561510
  Email: tttvkhanhhoa@gmail.com

 

5. Phòng Quản lý Cụm Công nghiệp

      Chuyên viên- Phụ trách phòng: Ngụy Như Hồng Ân

      Điện thoại: 0258. 3561522

     
      Trạm xử lý nước thải:

      Trưởng trạm: Nguyễn Thị Thùy Diễm
      Điện thoại: 0258.3771090
      
    

        


                 

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>