1000&530;100&100
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
20/04/2023 15:45
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 12/4/2023 của Sở Công Thương về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>