1000&530;100&100
KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiKẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
17/02/2023 15:09
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số...
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2023Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2023
03/02/2023 15:12
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 15/01/2023 của Sở Công Thương về Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến...
Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022
03/06/2022 09:32
Ngày 01/6/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2022.
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
22/05/2022 21:51
Ngày 20/5/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầuQuyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
18/04/2022 20:47
Ngày 15/4/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu " Cung cấp dịch vụ thực hiện 05 chuyên mục khuyến công trên...
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách 2022Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách 2022
28/03/2022 08:37
Ngày 25/3/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ra quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
19/01/2022 20:51
Ngày 19/01/2022 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ra quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.
Công khai quyết toán ngân sách năm 2020Công khai quyết toán ngân sách năm 2020
19/11/2021 20:50
Ngày 19/11/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ra quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020.
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021
16/09/2021 20:50
Ngày 16/9/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã ra quyết định 236/QĐ-TTKC&XTTM v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
19/02/2021 20:48
Ngày 19/2/2021, TTKC&XTTM đã ra quyết định số 40/QĐ-TTKC&XTTM về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>