1000&530;100&100
Những tín hiệu tích cực từ Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn...
16/01/2015 08:50
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực là một trong các hoạt động nằm trong Chương trình khuyến công quốc gia theo quy định của Chính phủ nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng...
Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018
14/03/2018 22:21
Ngày 8/11/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018. Theo đó kinh phí thực hiện là 1.200.000.000 (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai...
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )