1000&530;100&100
BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023
BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023
24/11/2023 09:27
Thực hiện Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu (CNNT) biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Ngày 20-11, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cuộc họp bình chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2023; ông Lê Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Ban giám khảo chấm điểm các sản phẩm tham dự bình chọn năm 2023.

Tại cuộc họp, đại diện Ban giám khảo đã báo cáo kết quả chấm điểm các sản phẩm đăng ký dự thi. Theo đó, có 54 sản phẩm, bộ sản phẩm trong 75 sản phẩm tham dự đạt tổng điểm bình quân từ 70 điểm trở lên; Ban giám khảo đề xuất gom những sản phẩm cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại nguyên, vật liệu hoặc các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng do cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất thành 35 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao chứng nhận..

Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023.


Sau khi xem xét và trao đổi thẳng thắn, công tâm, minh bạch. Hội đồng bình chọn đã thống nhất chọn 35 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và chọn 14 sản phẩm, bộ sản phẩm tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời thống nhất chọn ra các cá nhân, tập thể để khen thưởng vì có đóng góp cho chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. 


Phòng Thông tin - Tư vấn.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>