1000&530;100&100
Tiềm năng sản phẩm tham gia bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...
14/08/2020 22:53
Để tôn vinh, giới thiệu các sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung-Tây nguyên năm 2020. Năm 2019, Khánh Hòa đã tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh với 56 sản phẩm bộ sản phẩm của các ngành chế biên nông lâm thủy sản, thực phẩm cơ khí, vật tư xây...
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>