1000&530;100&100
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm Khuyến công và Xúc...
03/02/2023 15:12
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 15/01/2023 của Sở Công Thương về Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
Phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
18/11/2022 16:07
Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định rõ về phân phối kết quả tài chính trong năm.Có hiệu lực từ ngày...
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>