1000&530;100&100
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
20/05/2021 02:23
Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 42,8 tỷ đồng; trong đó: nguồn khuyến công quốc gia 21,2 tỷ đồng và nguồn khuyến công tỉnh gần 21,6 tỷ đồng.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>