1000&530;100&100
Phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2021
08/04/2021 21:50
Sở Công Thương đã có Quyết định số 37/QĐ-SCT ngày 18/3/2021 giao Trung tâm khuyến công và Xúc tiến Thương mại ( Trung tâm) tổ chức triển khai thực hện các nội dung, hoạt động khuyến công địa phương 2021.

Ngày 11/3/2021 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch Khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2021 với tổng Kinh phí là 1.705 triệu đồng, bao gồm 4 hoạt động chính: Hoạt động hỗ trợ các đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào khâu sản xuất CN-TTCN; Hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Hoạt động hỗ trợ phát triển tư vấn, cung cấp thông tin; hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức xây dựng, thực hiện hoạt động Khuyến công. Theo đó, Sở Công Thương đã có Quyết định số 37/QĐ-SCT ngày 18/3/2021 giao Trung tâm khuyến công và Xúc tiến Thương mại ( Trung tâm) tổ chức triển khai thực hện các nội dung, hoạt động khuyến công địa phương 2021.

Để thực hiện tốt kế hoạch khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay Trung tâm đang rà soát kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện./.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>