1000&530;100&100
Chính sách mới về quy hoạch, quản lý và phát triển cụm công nghiệp
Chính sách mới về quy hoạch, quản lý và phát triển cụm công nghiệp
31/10/2017 21:37
Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Nghị định quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.
Theo đó, Nghị định này sẽ đẩy mạnh tăng cường hoạt động quản lý, thúc đẩy và phát huy vai trò của CCN trong phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan địa phương. Nghị định có những điểm mới như sau:Về quy mô CCN: CCN có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với CCN ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha.

1. Về đối tượng thu hút đầu tư vào CCN làng nghề: Việc di dời và mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề.

2. Về đơn vị quản lý CCN được quy định thống nhất như sau: 
- Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Khuyến khích ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN. 

Trường hợp một CCN có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, căn cứ năng lực tài chính, kinh nghiệm của từng doanh nghiệp, hợp tác xã và mức độ khả thi của báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN để quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN, sẽ giao một trong các đơn vị sau làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, Ban quản lý CCN cấp huyện, Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.

3. Về chính sách ưu đãi phát triển CCN: 

- Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được miễn tiền thuê đất 7 năm (với CCN làng nghề là 11 năm). Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 11 năm (với CCN làng nghề là 15 năm) và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước không quá 70% tổng mức đầu tư.

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ưu đãi hỗ trợ đối với CCN làng nghề,…

4.  Về quản lý Nhà nước đối với CCN: Các quy định về quản lý Nhà nước đối với CCN được bổ sung, hoàn thiện cụ thể hơn, như sau: 

- Chính phủ thống nhất quản lý về CCN trên cả nước; phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cơ quan liên quan; ban hành chính sách, văn bản quy phạm phát luật về CCN. 

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trong từng giai đoạn do ngân sách trung ương đảm bảo; chỉ đạo xử lý, giải quyết các vi phạm, vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. 

- Ở địa phương, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về cơ chế thống kê, báo cáo số liệu về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong CCN để giúp cho việc theo dõi, quản lý CCN được thống nhất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2017 và thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý CCN.■

Phòng Quản lý Cụm công nghiệp
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )