1000&530;100&100
Công tác quản lý an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc
Công tác quản lý an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc
30/07/2017 20:50
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn 2 CCN Diên Phú và Đắc Lộc chủ yếu là các ngành nghề sản xuất và gia công cơ khí, chiết nạp khí hóa lỏng, trạm trộn bê tông thương phẩm,…Đây là những ngành nghề có nguy cơ gây mất an toàn lao động cao, có khả năng phát sinh các yếu tố gây tai nạn trực tiếp hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 2 CCN Diên Phú và Đắc Lộc có vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động và góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất vẫn chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức như:

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn 2 CCN Diên Phú và Đắc Lộc chủ yếu là các ngành nghề sản xuất và gia công cơ khí, chiết nạp khí hóa lỏng, trạm trộn bê tông thương phẩm,…Đây là những ngành nghề có nguy cơ gây mất an toàn lao động cao, có khả năng phát sinh các yếu tố gây tai nạn trực tiếp hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa chú trọng việc đầu tư về công nghệ và trang thiết bị để phục vụ sản xuất; cũng như việc đầu tư cho công tác bảo hộ lao động cũng chưa được chú trọng và đầu tư còn mang tính chất đối phó với các cơ quan chức năng. Thậm chí, một vài trường hợp chỉ khi nào xãy ra sự cố, rủi ro thì mới bắt đầu tìm cách xử lý, giải quyết sự việc mà không chủ động phòng ngừa ngay từ đầu. Cùng với việc người lao động chưa được phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động khi tham gia sản xuất, điều này rất dễ dẫn đến việc tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường,…

Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nắm bắt được kịp thời các quy định của pháp luật cũng như đánh giá được các rủi ro và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất. Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Khánh Hòa luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp và các đơn vị chức năng trong công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong địa bàn 2 CCN Diên Phú và Đắc Lộc. Cụ thể như sau:

Phòng Thông tin và Tư vấn trực thuộc trung tâm có trách nhiệm hỗ trợ tư vấn thông tin cho doanh nghiệp khi có nhu cầu. Những năm qua, phòng Thông tin và Tư vấn đã phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho hơn 10 đơn vị trong và ngoài CCN, với gần 300 học viên tham dự tập huấn và được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo từng cấp bậc phù hợp với yêu cầu.

Phòng Quản lý CCN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành tích cực kiểm tra công tác an toàn lao động của doanh nghiệp trong 2 CCN theo định kỳ hoặc khi có lịch kiểm tra đột xuất. Đối với các doanh nghiệp chưa đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất đã được Trung tâm nhắc nhở bằng văn bản; đồng thời báo cáo đến cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phòng Khuyến công cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong CCN Diên Phú nhằm cải tiến trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

 Ngoài ra, Trung tâm cũng đã ban hành các quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp với Trung tâm và cơ quan chức năng có liên quan khi đầu tư hoạt động sản xuất trên địa bàn 2 CCN để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lao động và giữ vệ sinh môi trường trong hoạt động sản xuất.■

                     Phòng Thông tin tư vấn
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )