1000&530;100&100
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhân Ngày pháp luật Tài chính
25/09/2022 10:25
Theo đó, tại Quyết định số 1635/QĐ-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính năm (28/8) năm 2022. Trong đó nêu rõ, thời gian cao điểm để đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý và cải cách thủ tục cho doanh nghiệp.

          - Thời gian triển khai Ngày Pháp luật tài chính năm 2022 là ngày 22/8/2022 đến ngày 22/9/2022; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 22-28/8/2022.

          - Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành trong 02 tháng cao điểm, từ ngày 23/9/2022 đến ngày 22/11/2022.

          - Hưởng ứng tuần lễ từ ngày 7/11/2022 đến ngày 13/11/2022, thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu: "Pháp luật tài chính Việt Nam tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý".

         

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>