1000&530;100&100
Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ năm 2018
14/12/2018 20:38
Thực hiện đề án “Hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh và tổ chức kết nối cung cầu do tỉnh bạn tổ chức” thuộc chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.

 Theo nội dung đề án: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tại một số hội chợ trong và ngoài tỉnh mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã tham gia trong năm 2018;

Đề nghị doanh nghiệp gửi danh sách các hội chợ đã tham gia năm 2018 (gồm tên hội chợ, đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm, số lượng gian hàng, số tiền đã thanh toán) về Trung tâm trước ngày 12/12/2018 theo địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa; điện thoại: 0258.3823.208 – email: xttmkhanhhoa@gmail.com để Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa xem xét hỗ trợ theo quy định./.

(Chi tiết trong file đính kèm)

Phòng Xúc tiến thương mại
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )