1000&530;100&100
Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Dàn dựng gian hàng”
10/04/2019 20:15
Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Dàn dựng gian hàng” cho Phiên chợ Thực phẩm an toàn thuộc Đề án tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn Tỉnh và Phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 tại thành phố Nha Trang.

Căn cứ quyết định số 128/QĐ-TTKC&XTTM, ngày 10/4/2019 của Giám đốc trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Dàn dựng gian hàng” cho Phiên chợ Thực phẩm an toàn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Nội dung chi tiết xem file đính kèm: Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Dàn dựng gian hàng"./.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )