1000&530;100&100
MỜI BÁO GIÁ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
05/04/2019 21:13
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Dàn dựng gian hàng” cho Phiên chợ Thực phẩm an toàn năm 2019.

Ngày 03/4/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức Phiên chợ Thực phẩm an toàn và phê duyệt yêu cầu báo giá của gói thầu “Dàn dựng gian hàng” cho Phiên chợ Thực phẩm an toàn năm 2019 (theo Quyết định số 117/QĐ-TTKC&XTTM, ngày 03/4/2019).

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Dàn dựng gian hàng” cho Phiên chợ Thực phẩm an toàn năm 2019.

Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như Bản yêu cầu báo giá cạnh tranh rút gọn kèm theo bản Thông báo mời báo giá này. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, số 40 Trần Quí Cáp – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa; liên hệ phòng xúc tiến thương mại, số điện thoại: 02583823208.

Thời hạn nộp báo giá chào hàng cạnh tranh: đến 08h00, ngày 08/4/2019 (gửi trực tiếp bằng bản gốc có dấu đỏ, được niêm phong).

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính mời nhà thầu đăng ký báo giá chào hàng cạnh tranh (có mẫu kèm theo hồ sơ yêu cầu báo giá).


Phòng Xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )