1000&530;100&100
Mời tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016
11/11/2016 02:47
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các doanh nghiệp đang hoạt động tại 2 CCN tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 do Sở Công thương tổ chức.
1. Thời gian: bắt đầu lúc 7h30 ngày 16/11/2016
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hải Âu (số 3 Nguyễn Chánh, Nha Trang)
3. Nội dung: gồm 2 chuyên đề:
- Các nội dung cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á, Âu. Cơ hội, thách thức và kiến nghị đối với các doanh nghiệp trong tỉnh.
- Các nội dung cam kết trong Cộng đồng kinh tế Asean. Cơ hội, thách thức và kiến nghị đối với các doanh nghiệp trong tỉnh.
Doanh nghiệp tham dự vui lòng đăng ký (tên, cơ quan, chức vụ) qua điện thoại hoặc email đến Sở Công Thương ( điện thoại: 3822421; email: ttqhuong@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 15/11/2016.

File đính kèm: Giấy mời tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )