1000&530;100&100
Thông báo khởi công xây dựng công trình.
06/07/2017 22:23
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được thông báo số 02/TB-QLDA ngày 03/7/2017 của Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp về việc khởi công xây dựng hạng mục Nút giao Quốc lộ 1A - Cụm công nghiệp Đắc Lộc. Theo đó, ngày khởi công dự kiến là: 14/7/2017 và ngày hoàn thành dự kiến là: 14/8/2017
Trung tâm thông báo đến các doanh nghiệp đầu tư tại CCN Đắc Lộc được biết.
Chi tiết Thông báo số 02/TB-QLDA xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo khởi công xây dựng công trình.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )