1000&530;100&100
Thông tin về Đoàn xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng Kansai, Nhật Bản.
20/06/2022 15:07
Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương) phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại, giao thương, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng Kansai, Nhật Bản. Thời gian dự kiến từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022.
<p><strong>Thông tin chi tiết xem tệp đính kèm:</strong></p> <p><a href="/FileStorage/contents/images/21d5111a-e767-4f7b-9d61-1c7bc76ea7ba.pdf"><u><em>- CV số 1054/SCT-TMXNK ngày 17/6/2022 của Sở Công Thương Khánh Hòa v/v thông tin về Đoàn xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng Kansai, Nhật Bản.</em></u></a></p>   <p><a href="/FileStorage/contents/images/1_BCT_2022_3355.pdf"><u><em>- CV số 3355/BCT-AP ngày 14/6/2022 của Bộ Công Thương v/v mời tham dự Đoàn xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng Kansai, Nhật Bản.</em></u></a></p> <p></p>
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>