1000&530;100&100
Triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
13/12/2021 02:12
Thực hiện Kế hoạch số 4963/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH)

Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1.Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện các nội dung:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của các cách chính sách BHXH đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

- Tuyên truyền, khuyến khích vận động người thân và gia đình tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị tập huấn về tuyên truyền BHXH do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

 

2. Đề nghị Công đoàn ngành Công Thương tuyên truyền và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, phổ biến chính sách BHXH đến đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

 

3. Giao Văn phòng Sở, hàng năm tham mưu báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đúng thời gian quy định./.

 

File đính kèm: CV số 2072/SCT-VP ngày 6/12/2021 của Sở Công Thương v/v triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tưởng Chính phủ.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>