1000&530;100&100
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2022
01/03/2021 10:22
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022.

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số: 199/SCT-QLCNMT ngày 09/02/2021 về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 và Công văn số: 209 /SCT-QLCNMT  ngày 19/02/2021 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia năm 2022./.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>