1000&530;100&100
Triển khai kế hoạch khuyến công năm 2024.
Triển khai kế hoạch khuyến công năm 2024.
30/05/2024 10:05
Ngày 17/4/2024 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 đợt 1 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 1.327.950.000 đồng (một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).

Theo đó, từ nguồn vốn khuyến công đợt 1 nêu trên, Trung tâm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ cho 2 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị (MMTB) tiên tiến vào các khâu sản xuất đông trùng hạ thảo, các sản phẩm từ rong biển, cụ thể: Đề án hỗ trợ ứng dụng MMTB tiên tiến chế biến nấm đông trùng hạ thảo của Công ty TNHH Thiên Thảo Group – huyện Vạn Ninh và đề án hỗ trợ ứng dụng MMTB tiên tiến chế biến các sản phẩm từ rong biển của Công ty TNHH Trí Tín-thị xã Ninh Hòa. Sau khi 02 đề án nêu trên được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến Thương mại (Trung tâm) đã liên hệ các doanh nghiệp, các phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng của huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa phối hợp kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai đề án đúng yêu cầu, mục tiêu mà doanh nghiệp đã dăng ký. Bên cạnh việc triển khai hỗ trợ 2 đề án hỗ trợ ứng dụng nêu trên, Trung tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ khác như: (i) Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa triển khai chuyên mục khuyến công trên truyền hình, xây dựng kịch bản, các đơn vị liên quan phối hợp để chuẩn bị thực hiện các chuyên mục sau: Công tác khuyến công Khánh Hòa năm 2024; Sự cần thiết đổi mới thiết bị, công nghệ của các cơ sở CNNT trong sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh hỗ trợ khuyến công đối với các cơ sở CNNT; (ii) Phối hợp Báo Khánh Hòa triển khai 12 bài viết tuyên truyền về các chính sách Khuyến công, Kế hoạch Khuyến công hàng năm, giai đoạn, các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu cần nhân rộng, các hoạt động liên quan đến công tác Khuyến công…

Tiếp đến, Trung tâm tập trung triển khai nội dung hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT và nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, thông qua các nội dung như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong quản lý chất thải trong công nghiệp, kỹ năng bán hàng qua kênh thương mại điện tử cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, Hội nghị kết nối ngân hàng-doanh nghiệp về khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp có sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, Hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa và tổ chức 05 lớp tập huấn chính sách khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Nha Trang và Cam Ranh. Song song với các nội dung trên, Trung tâm còn hướng dẫn 13 cơ sở CNNT đạt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung-Tây nguyên năm 2024. 

Ngoài nguồn vốn khuyến công địa phương năm nay, nguồn vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ cho Khánh hòa 1.120 triệu để thực hiện đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triễn lãm trong nước, theo đó Trung tâm sẽ tổ chức hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ để các cơ sở CNNT, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế, văn hoá với sự tham gia của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các Sở Công Thương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, không những thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực mà còn thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Bên cạnh việc thực hiện triển khai kế hoạch khuyến công địa phương đợt 1 và kế hoạch khuyến công quốc gia, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nội dung hoạt động khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, cán bộ phụ trách khuyến công cần tích cực và chủ động trong việc tiếp cận các cơ sở công nghiệp nông thôn, nắm bắt nhu cầu thực tế, nguyện vọng để tư vấn và hỗ trợ các cơ sở tiếp cận nguồn vốn từ chính sách khuyến công cũng như xây dựng bổ sung kế hoạch khuyến công đợt 2 đạt hiệu quả cao.■

Phòng Khuyến công.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>