1000&530;100&100
CÔNG TY CỔ PHẦN  MUỐI KHÁNH HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
30/10/2012 10:15

Địa chỉ: Sô 108 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang

Tel:  0583. 831 063

Email: ctcpmuoikh@vnn.vn

Websitehttp://www.khasasco.com.vn

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thuỷ sản Phú Khánh quản lý.         
Năm 1992 Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.                            

HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM:        

                  

        

       

Tìm kiếm doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>