1000&530;100&100
Công văn gửi doanh nghiệp về việc gửi danh sách các hội chợ đã tham gia trong năm 2013
26/11/2013 10:13

                 Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.

          Căn cứ quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa.

 Thực hiện đề án “Tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham các Hội chợ trong và ngoài tỉnh” thuộc chương trình Xúc tiến thương mại năm 2013 được Sở Công Thương Khánh Hòa giao nhiệm vụ tại quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 15/01/2013. 

           Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin thông báo đến các quí doanh nghiệp được biết:

+ Nội dung và mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng tiêu chuẩn hoặc thuê đất trống dựng gian hàng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn và không quá 6.000.000 đồng/doanh nghiệp cho một hội chợ. Không hỗ trợ đối với các hội chợ mà doanh nghiệp tham gia đã được hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng từ nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại, khuyến công quốc gia. 

+ Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp có sản phẩm được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh.     

          + Tổng kinh phí hỗ trợ cho năm 2013 là: 87.804.000 đồng 

Để giúp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cân đối kinh phí hỗ trợ, đề nghị các doanh nghiệp trong diện được hỗ trợ gửi danh sách các hội chợ tham gia trong và ngoài tỉnh năm 2013 (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm (địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại: 058 3823208) trước ngày 05/12/2013. 

Rất mong các doanh nghiệp quan tâm. 

Trân trọng!

 

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )