1000&530;100&100
Khánh Hòa hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thị trường, kết nối giao thương với các...
27/07/2018 03:19
Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Khánh Hòa năm 2018. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 1774/QĐ-CTUBND, ngày 21/6/2018 về việc đồng ý Sở Công Thương tổ chức đoàn đi công tác để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh khảo sát thị trường nước Lào từ...
Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ năm 2018
14/12/2018 02:39
Thực hiện đề án “Hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh và tổ chức kết nối cung cầu do tỉnh bạn tổ chức” thuộc chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )