1000&530;100&100
Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ năm 2019
14/10/2019 22:46
Thực hiện đề án “Hỗ trợ các đơn vị sản xuất của tỉnh tham gia kết nối cung cầu do các tỉnh tổ chức và hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong và ngoài nước năm 2019” thuộc chương trình xúc tiến thương mại năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019.
 Theo nội dung đề án: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tại một số hội chợ trong và ngoài tỉnh mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã tham gia trong năm 2019; cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh năm 2019 (Không hỗ trợ đối với các hội chợ mà doanh nghiệp tham gia đã được hỗ trợ tiền thuê gian hàng từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia).

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

  - Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng tiêu chuẩn. Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn và không quá 8.000.000 đồng/doanh nghiệp/hội chợ.

  - Các chứng từ để được nhận hỗ trợ (là bản photo, được đơn vị đóng dấu sao y), nộp sau khi Trung tâm thông báo xét hỗ trợ:

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp;

+ Hợp đồng thuê gian hàng, đất trống;

+ Hóa đơn GTGT nộp tiền thuê gian hàng, đất trống;

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị doanh nghiệp gửi danh sách các hội chợ đã tham gia năm 2019 (gồm tên hội chợ, đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm, số lượng gian hàng, số tiền đã thanh toán) về Trung tâm trước ngày 01/12/2019 theo địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa; điện thoại: 0258.3823.208 – email: xttmkhanhhoa@gmail.com để Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa xem xét hỗ trợ theo quy định./.


Phòng Xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>