1000&530;100&100
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2019
12/04/2019 22:39
Ngày 4/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2019.
Theo đó, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ở cấp huyện, các cơ sở sản xuất CNNT gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn đến Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ở cấp tỉnh, hồ sơ đăng ký được gửi đến Sở Công Thương. 

Xem kế hoạch của UBND tỉnh
tại đây.   

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>