1000&530;100&100
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023
10/08/2023 10:41
Nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, ngày 04 tháng 5 năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4225/KH-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo đó, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất CNNT thuộc các loại hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư tại các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và các xã thuộc thành phố Nha Trang; Sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn được phân thành bốn nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và đồ uống, Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, Nhóm các sản phẩm khác; Tổ chức bình chọn ở hai cấp (cấp huyện và cấp tỉnh) trong đó cấp huyện được tổ chức tại 6 huyện, thị, thành phố là: Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh và Nha Trang. Riêng hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh do đặc thù sẽ không tổ chức bình chọn mà UBND huyện làm văn bản đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh; Thời gian triển khai bình chọn cấp huyện từ tháng 5/2023 đến tháng 8/2023 và cấp tỉnh từ tháng 8/2023 đến tháng 11/2023

Lãnh đạo phòng kinh tế thành phố Cam Ranh đang triển khai kế hoạch

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Cam Ranh năm 2023.


Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn, ban giám khảo và tổ giúp việc để triển khai thực hiện; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể để UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai việc tổ chức bình chọn sản phẩm cấp huyện; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình lựa chọn sản phẩm tại cấp huyện; đốn đốc, hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn; chuẩn bị tất cả các điều kiện liên quan đến việc tổ chức bình chọn và lễ trao giấy chứng nhận cho các cơ sở có sản phẩm được công nhận; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh; đăng ký sản phẩm tham gia tổ chức bình chọn sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực Miền Trung -Tây Nguyên năm 2024.

Các sở ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn. Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Bộ phận Truyền thông thuộc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện có kế hoạch thông tin tuyên truyền về Kế hoạch tổ chúc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch bình chọn đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn để biết và chủ động tham gia.■ 

Phòng Khuyến công.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>