1000&530;100&100
Kết quả 10 năm thực hiện chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kết quả 10 năm thực hiện chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/12/2022 09:35
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một trong những nội dung của hoạt động khuyến công, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Thông qua đó, Nhà nước có chính sách, kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về công tác Khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương.     

Từ năm 2013-2022, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 5 kỳ (vào các năm lẻ), đồng bộ từ cấp huyện đến cấp tỉnh; 5 lần đăng ký tham gia cấp khu vực và 4 lần đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia. Mức hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện không quá 30 triệu đồng/lần; cấp tỉnh không quá 80 triệu đồng/lần. Tổng kinh phí hỗ trợ 10 năm là 1.302,7 triệu đồng; trong đó, cấp huyện: 557,98 triệu đồng, cấp tỉnh: 543,49 triệu đồng, cấp khu vực: 116,12 triệu đồng và cấp quốc gia: 85,11 triệu đồng. Qua 10 năm triển khai, hoạt động bình chọn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả nhất định: số sản phẩm đạt bình chọn các cấp huyện là 321 sản phẩm, cấp tỉnh 186 sản phẩm, cấp khu vực có 33 sản phẩm và cấp quốc gia có 17 sản phẩm được công nhận. Năm 2022, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Khánh Hòa có 08 sản phẩm được công nhận, đây là những sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng phát triển cao như: Bộ sản phẩm Yến sào Fly; Chả cá Thuận, Bộ sản phẩm Rong nho...  

 

Điểm cầu tham dự Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 tại Khánh Hòa.
Công tác hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở gồm các nội dung như: Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm… Chỉ riêng hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đến nay đã hỗ trợ được cho 40 đề án CNNT có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu với kinh phí gần 5 tỷ đồng, vốn đối ứng của cơ sở CNNT gần 19 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động nông thôn có thu nhập ổn định. Các cơ sở được hỗ trợ đã huy động vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết thêm việc làm cho lao động nông thôn; nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến được chuyển giao, các mô hình trình diễn được nhân rộng và đã phát triển từ quy mô hàng chục lao động lên đến hàng trăm lao động; đưa doanh thu từ 3-5 tỷ đồng lên trên 10 tỷ đồng.  

Được sự  chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Công Thương, sự phối hợp nhiệt tình từ các Ngành; các Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh làm việc công tâm, nghiêm túc  và các cơ sở CNNT nhiệt tình đăng ký tham gia, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh trong 10 năm qua thành công tốt đẹp, mang lại nhiều ý nghĩa lớn, hiệu quả cao trong việc phát hiện và tôn vinh những sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, việc triển khai công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu vẫn còn những hạn chế, như: Một số địa bàn huyện chưa tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện qua các thời kỳ; nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chưa thực sự quan tâm đến dự thi bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; mức thưởng bằng tiền cho mỗi sản phẩm CNNT tiêu biểu được bình chọn còn thấp. Do đó, chưa đủ hấp dẫn để các cơ sở trên địa bàn đăng ký tham gia. 

 Để hoạt động Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt kết quả và hiệu quả cao trong thời gian tới cần phải: Tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ cơ sở CNNT đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tư vấn cho các cơ sở CNNT chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, cải tiến năng suất chất lượng, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư máy móc, thiết bị ứng dụng vào sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, có giá trị cao; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đăng ký tham gia đủ các cấp từ cấp huyện đến cấp cao hơn.

Có thể khẳng định rằng, công tác bình chọn sản phẩm CNNT biêu tiểu các cấp ở tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua không chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện tôn vinh các sản phẩm có giá trị, có tiềm năng phát triển để ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại cho các cơ sở CNNT mà  còn là cơ hội để các cơ sở CNNT đẩy mạnh nghiên cứu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ sở trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn.■

Phòng khuyến công

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>