1000&530;100&100
Khánh Hòa: Phê duyệt hơn 2,1 tỷ đồng triển khai các chương trình đề án khuyến công trong năm 2023.
Khánh Hòa: Phê duyệt hơn 2,1 tỷ đồng triển khai các chương trình đề án khuyến công trong năm 2023.
28/07/2023 10:41
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công giai đoạn 2021 – 2025. Vừa  qua, UBND  tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Trong đó, các chương trình khuyến công địa phương năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với 9 đề án khuyến công, tổng kinh phí 1.389,66 tỷ đồng;
- Hoạt động nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công và hoạt động phát triển tư vấn cung cấp thông tin như tổ chức hội nghị tập huấn; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công tại các tỉnh phía  Nam; Tham gia hội nghị ngành Công Thương khuyến công khu vực miền Trung Tây Nguyên tại tỉnh Đăk Nông; Phát hành 02 kỳ bản tin khuyến công; Xây dựng cung cấp brochure; xây dựng 05 chuyên mục khuyến công trên truyền hình…tổng kinh phí hơn 341 triệu đồng;
- Hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn(CNNT) tiêu biểu: Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; cấp huyện (tổ chức bình chọn 6 huyện); Khen thưởng các sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; Tham dự lễ công bố và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia...với tổng kinh phí hơn 414 triệu đồng.

Để các đề án khuyến công năm 2023 triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương 2023, ngay sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch khuyến công cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án khuyến công 2023.■ 

Phòng Khuyến công.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>