1000&530;100&100
Tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm góp phần ổn định và phát triển sản xuất trong tình hình dịch Covid-19
Tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm góp phần ổn định và phát triển sản xuất trong tình hình dịch Covid-19
27/10/2021 22:28
Hoạt động khuyến công tỉnh Khánh Hòa đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã kịp thời động viên, khuyến khích các cơ sở CNNT mạnh dạn áp dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hiệu quả của chính sách khuyến công đối với việc phát triển tiểu thủ công nghiệp nói riêng, phát triển công nghiệp nói chung của tỉnh Khánh Hòa.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 được phát hiện vào cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực và trực tiếp tới nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Trong các đợt dịch bùng phát, tỉnh Khánh Hòa đã phải thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí tạm đóng cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành, các tổ chức thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, phù hợp để tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, các cơ sở CNNT vốn đã khó khăn nay lại gặp khó khăn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, bên cạnh Nghị Quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ và nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ của Đảng và Nhà nước còn có sự đồng hành của chính sách Khuyến công đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở CNNT phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến tại Hộ kinh doanh  Hương Mộc

 Để thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, bên cạnh những biện pháp phòng, chống dịch cấp bách, UBND tỉnh còn chỉ ra công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt ở tất cả các sở, ngành trong mọi lĩnh vực. Chính vì vậy với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa đã trung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT trong việc mua sắm các máy móc thiết bị tiên tiến ứng dụng trong sản xuất sản phẩm. Cụ thể, trong năm 2020, Trung tâm Khuyến công đã hỗ trợ cho 12 cơ sở CNNT với kinh phí là 1.072 triệu đồng, chiếm  gần 88% kinh phí thực hiện trong năm. Năm 2021, hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất có 10 cơ sở CNNT với kinh phí hỗ trợ gần 1.137 triệu đồng chiếm gần 74% tổng kinh phí được giao. Dự kiến năm 2022, sẽ hỗ trợ cho 12 đơn vị với kinh phí là 1.651 triệu đồng chiếm 77 % kế hoạch xây dựng kinh phí trong năm tới. 

Bên cạnh đó, tháng 4 năm 2021 UBND tỉnh phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, trong đó hoạt động hỗ trợ đề án xây dựng mô hình trình diễn ký thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất sản phẩm dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 15.687 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động khác như đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin, hoạt động nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện công tác khuyến công, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở CNNT…vv, được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến trong giai đoạn này là 27.107 triệu đồng trong đó kinh phí khuyến công địa phương là 13.357 triệu đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 13.75 triệu đồng. 

Với việc đẩy mạnh thực hiện theo các nội dung của Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công quốc gia; Khuyến công địa phương tại Quyết định số 1106/QDD-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 23/4/2021) sẽ góp phần hiệu quả trong việc hỗ trợ các cơ sở CNNT vượt qua khó khăn, tạo đà phục hồi nhanh và phát triển bền vững trong bối cảnh tình hình mới. Đó cũng chính là động lực cho phát triển CNNT trong thời gian tới.■

 

P. Khuyến công

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>