1000&530;100&100
Xúc tiến thương mại Khánh Hòa chủ động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong hoạt động thương mại
Xúc tiến thương mại Khánh Hòa chủ động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong hoạt động thương mại
25/08/2023 16:16
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Các doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đặc biệt là từ tác động của đại dịch Covid-19. Có thể khẳng định, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng và xu hướng tất yếu để doanh nghiệp tồn tại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.
<p style="text-align: justify;">Khó khăn lớn nhất và là rào cản lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp chính là nhận thức và tư duy “ngại thay đổi” của bộ máy quản lý cấp cao của doanh nghiệp. <br /> <br /> Khó khăn thứ hai mà doanh nghiệp gặp phải chính là thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tham mưu lựa chọn giải pháp, và tổ chức quản lý thực hiện hiệu quả các giải pháp công nghệ, triển khai lộ trình thực hiện phù hợp.<br /> <br /> Khó khăn thứ ba là nguồn lực vốn để triển khai thực hiện, nhất là ở doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ lệ hơn 97% số doanh nghiệp Việt Nam. Chính điều này cũng dẫn đến suy nghĩ sai lầm là chuyển đổi số chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, tốn nhiều tiền đầu tư và phải triển khai đồng bộ; trong khi thực tế đòi hỏi mọi doanh nghiệp hiện nay đều phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.<br /> <br /> Trước những khó khăn như vậy, năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã xây dựng các đề án về chuyển đổi số với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Xúc tiến thương mại, cụ thể như sau: <br /> (1) Khảo sát thị trường, hỗ trợ các đơn vị sản xuất trong tỉnh tham gia hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số thông qua sàn thương mại điện tử Khánh Hòa.</p>   <p style="text-align: center;"><img alt="" height="300" src="/FileStorage/contents/images/ha%20xt1.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px;"><em>Tập huấn Ứng dụng Thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động </em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px;"><em>xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> (2) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về thương mại điện tử: Bán hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.<br /> (3) Tổ chức Hội thảo: “Giải pháp chuyển đổi số cho các đơn vị sản xuất, thương mại trên địa bàn tỉnh”.<br /> (4) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang.<br /> <br /> Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển và tích hợp các nền tảng gồm: Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, thông tin, ngành hàng, sản phẩm và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trên môi trường trực tuyến; đẩy mạnh kết nối giao thương trên môi trường số áp dụng công nghệ mới, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.■ </p> <p style="text-align: center;"><strong>Phòng Xúc tiến thương mại.</strong></p>
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>