1000&530;100&100
Thông báo về việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp
10/04/2013 14:49
Thực hiện đề án Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2826/QĐ-UB ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh nhằm xây dựng đề án sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

Số lượng hỗ trợ trong toàn tỉnh là 03 cơ sở.

Các cơ sở trong diện được hỗ trợ có nhu cầu hỗ trợ gửi đăng kí về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 30.4.2013, để Trung tâm có kế hoạch thực hiện triển khai.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, Nha Trang,

Điện thoại: 058.3561510, Fax: 058.3561511.

Email: xttmkhanhhoa@gmail.com

Trân trọng!

File đính kèm: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn tỉnh Khánh hòa

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )