1000&530;100&100
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ Triển lãm trong nước năm...
05/06/2024 10:20
Ngày 29/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3396/QĐ-BCT về việc  giao kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2024. Theo đó Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa (Trung  tâm) là đơn vị thực hiện đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ...
Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>