1000&530;100&100
Thông tư của Bộ Công Thương về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
21/02/2016 02:47
Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Thông tư bao gồm 04 Chương và 24 điều, bao gồm: Chương I - Những quy định chung (Điều 01 – 09); Chương II - Thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động (Điều 10 đến 19); Chương III - Công bố thông tin trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (Điều 20 đến Điều 22); Chương IV - Điều khoản thi hành (Điều 23 và 24). Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016. Theo đó, các ứng dụng di động được thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Thông tư này trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )